GENTOFTE KOMMUNE OG NOVAFOS FRARÅDER FORTSAT BADNING OG OPHOLD PÅ VANDET VED SKOVSHOVED HAVBAD

VIGTIGT: ÆNDRET ADGANG TIL HAVBADET


Havnen har allerede i går taget sine forholdsregler og udlagt water-tubes langs fortovet. Det er i skrivende stund kun muligt at komme ind i havnen via indgang ”Skovshoved Havn Midt”.

Respektér venligst Havnens og dens medarbejderes anvisninger, hvis du færdes på havnen i dag.

Vær opmærksom på at du ikke træder, går eller kører på de udlagte water-tubes og slanger, da de ikke kan tåle det!

Forvent at havnen bliver lukket helt af i løbet af dagen (torsdag den 21. december).

Evt. spørgsmål vedr. adgangsforhold, water-tubes og lign. bedes stilet til Havnen.

Se endvidere Havnekontorets facebook side for aktuel status.
🌐 Havnekontor Skovshoved