GENTOFTE KOMMUNE OG NOVAFOS FRARÅDER FORTSAT BADNING OG OPHOLD PÅ VANDET VED SKOVSHOVED HAVBAD

Ordinær generalforsamling

Havbadets ordinære generalforsamling afholdes i år på Skovshoved Hotel, torsdag den 16. november 2023, kl. 19:30.

Traditionen tro byder Havbadet velkommen med en lille servering og et glas vin, øl eller vand i hotellets lounge / pejsestue fra klokken 18:30.

Dagsorden for generalforsamlingen

  1. Valg af dirigent og valg af referent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Aflæggelse og godkendelse af beretning og regnskab
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Behandling af budget, herunder fastsættelse af kontingent for det kommende år
  6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
  7. Eventuelt

Du finder alle relevante dokumenter, så som fuldmagter, forslag, årsrapport, budget, etc. i højre side eller nedenfor på mobile enheder, i takt med at de bliver tilgængelige. Det annoncerer vi i vores facebook gruppe.

Som medlem har du onsdag den 18. oktober modtaget invitation til generalforsamlingen på den mail-adresse du har registreret i Havbadets medlemssystem.

Tilmeldingsfrist for deltagelse i årets generalforsamling er torsdag den 9. november 2023.

Dokumenter til download

Her kan du downloade alle relevante dokumenter fra generalforsamlingen.