GENTOFTE KOMMUNE OG NOVAFOS FRARÅDER FORTSAT BADNING OG OPHOLD PÅ VANDET VED SKOVSHOVED HAVBAD

Vigtig information vedr. badevandskvaliteten


Der er konstateret en lækage fra en spildevandledning tæt ved Skovshoved Havbad.

Som du nok har bemærket, har der i nogen tid været rødt flag og anbefaling om at havbadning frarådes ved Skovshoved Havbad. Vi har modtaget nedenstående besked fra Gentofte Kommune, der forklarer situationen.

Vi vil igen gøre opmærksom på at den frivillige bestyrelse i Skovshoved Havbad ikke kan ændre på denne situation, besvare spørgsmål eller lign. Evt. spørgsmål stilles til Gentofte Kommune, Natur og Miljø.

Som medlem af Skovshoved Havbad har du mulighed for at skylle dig i én af de to udebrusere eller bruseren i vores omklædning.


BADNING OG OPHOLD PÅ VANDET FRARÅDES FORTSAT VED SKOVSHOVED HAVBAD

Der er konstateret en lækage fra en spildevandledning tæt ved Skovshoved Havbad og på grund af forringet badevandskvalitet frarådes badning og ophold på vandet fortsat ved Skovshoved Havbad.

På baggrund af forhøjede værdier af bakterier i badevandet ved Skovshoved Havbad har Gentofte Kommune siden torsdag den 10. august frarådet badning ved Skovshoved Havbad. Senere er også vandsport og andre aktiviteter med stor vandkontakt blevet frarådet ved Skovshoved Havbad.

Over de seneste to uger har Gentofte Kommune og Novafos haft igangsat forskellige undersøgelser for at kortlægge kilden, og der er nu konstateret en lækage på en spildevandsledning tæt ved Skovshoved Havbad. Lækagen betyder, at der under kraftig regn udledes regnopblandet spildevand i umiddelbar nærhed af havbadet.

Den pågældende spildevandsledning er en overløbsledning, der normalt bruges til at aflaste afløbssystemet, når det regner kraftigt, så der ikke sker opstuvning af regnopblandet spildevand i kældre og på terræn. Overløbsledningen har udløb ca. 1,5 km fra kysten og giver under normale forhold sjældent anledning til spildevandspåvirkning helt inde ved kysten.

Utætheden er endnu ikke præcist lokaliseret. Kommunens forsyningsselskab Novafos arbejder på højtryk for at få lokaliseret utætheden således, at reparation af spildevandsledningen kan udføres snarest muligt.

Badning frarådes, indtil utætheden på spildevandsledningen er udbedret og vandprøver kan bekræfte, at vandkvaliteten igen er god.

Hjemmesiden bliver opdateret, så start vi ved mere om det videre forløb.

🌐 https://gentofte.dk/om-kommunen/nyheder-og-presse/nyheder/2023-september/badning-og-ophold-paa-vandet-fraraades-fortsat-ved-skovshoved-havbad