GENTOFTE KOMMUNE OG NOVAFOS FRARÅDER FORTSAT BADNING OG OPHOLD PÅ VANDET VED SKOVSHOVED HAVBAD

Havebadets husorden

1. Medlemmernes rettigheder og ansvar

1.1. Alle over 18 år kan blive medlem af Skovshoved Havbad. Som medlem har man ret til at benytte Havbadet.

1.2. Havbadet er åbent fra 05:30 til 22:00. Bestyrelsen kan med 14 dages varsel lukke Havbadet med henblik på vedligeholdelse, hovedrengøring m.m. Havnefogeden kan tillige – uden varsel – låse adgangen til Havbadet, hvis ekstra hårdt vejrlig fordrer dette. Bestyrelsen vil hurtigst mulig meddele Havnefogedens beslutning på hjemmesiden og på facebook.

2. Ind- og udmeldelse af medlemmer

2.1. Medlemskontingent og pris for armbånd fastsættes på den årlige generalforsamling.

2.2. Optagelse af medlemmer (ordinære eller på venteliste) sker alene via den digitale indmeldelsesportal på hjemmesiden.

2.3. Medlemmer optages alene i henhold til rækkefølge for indmelding.

2.4. Medlemmer, der ikke betaler kontingent, modtager en rykker efter en måned, og udmeldes automatisk af foreningen én måned efter afsendelsen af rykkeren.

3. Armbånd

3.1. Det personlige armbånd skal bæres synligt, når man benytter Havbadet, og det må ikke lånes ud.

3.2. Selvom man ankommer flere medlemmer sammen, så skal hver enkelt medlem ”bippe” sig ind med sit personlige armbånd.
Det er ikke tilladt at lukke nogen ind uden armbånd.

3.3. Misbrug af armbåndet kan medføre karantæne eller eksklusion. Afgørelse træffes af bestyrelsen.

3.4. Hvis du mister dit armbånd, kan du købe et nyt via Havbadets hjemmeside.

3.5. Genfundne og ”udmeldte” armbånd refunderes ikke.

4. Gæster

4.1. Hver lørdag mellem kl. 12.00 og 14.00 har et medlem af Havbadet mulighed for at tage ét barn eller ét barnebarn (under 18 år) med ind i Havbadet. Herudover er det ikke tilladt at medtage børn i Havbadet – heller ikke som ventende i omklædningen.

4.2. Voksne, der ikke er medlemmer, har kun adgang til Havbadet – som gæster til et medlem. Gæsteadgang købes direkte på Havbadets hjemmeside.

5. Badebroen

5.1. Benyt broen, de to trapper og de to udendørs brusere frit, og husk at alle andre end klubbens medlemmer også har ret til at opholde sig her, samt at bruge badebroen, bruserne og trapperne. Vi anbefaler medlemmerne, at de ikke svømmer udenfor de udlagte bøjer om sommeren. Der kan ofte være motorgående både relativt tæt på – både i havneindløbet og tæt på vandskiklubbens bro imod nord.

6. Omklædningsrummet

6.1. Tal sagte og hold en venlig og imødekommende omgangsform i omklædningsrummet.

6.2. Foretag udvidet personlig hygiejne (barbering, negleklip mv.) derhjemme.

6.3. Lad være med at spise medbragt mad i omklædningsrummet/saunaen.

6.4. Medbring venligst aldrig hund, kat, cykel, vandski, barnevogn, klapstol, rygsække eller andet pladskrævende, personligt udstyr inde i Havbadet.

6.5. Udvis diskretion og undgå berøring af andre medlemmer i Havbadet.

7. Havbadets brusekabine og toiletrummet

7.1. Brug bruserens vand kortvarigt og kun til at skylle kroppen af. Foretag grundig afvaskning samt hårvask og bad derhjemme.

7.2. Brug toiletrummet til toiletbesøg og håndvask. Toiletrummet efterlades rent og tørt.

8. Saunaen

8.1. Bad i Øresund eller skyl dig under bruseren, før du går i sauna.

8.2 I saunaen bæres altid et badehåndklæde eller lignende omkring kroppen og ingen andre genstande, såsom badetøj, vandflasker eller badesko, må medtages i saunaen.

8.3. Der må kun hældes væsker på ovnen i forbindelse med saunagus-arrangementer, og disse må kun gennemføres af saunagusmestre efter aftale med Bestyrelsen.

8.4. Planen for afholdelse af saunagus findes på Havbadets hjemmeside og på facebook. Planen revideres løbende af bestyrelsen.

9. Glemte ting

9.1. Glemte håndklæder og beklædningsgenstande kan afhentes i de hvide kurve på toilettet i en uge, hvorefter de kasseres eller gives bort.

9.2. Glemte værdigenstande opbevares tre måneder hos havnefogeden, hvor de kan afhentes i åbningstiden. Ved tidsfristens udløb, foræres de glemte ting væk. Glemte værdigenstande annonceres på Havbadets hjemmeside og facebook.

10. Advarsler og sanktioner

10.1 Bestyrelsen kan give advarsler, karantæne eller ekskludere medlemmer, som overtræder denne Husorden.

VORES GYLDNE REGLER

Bad på eget ansvar – pas på stærk strøm

Du har selv ansvar for at vurdere vind og vand, før du hopper i havet.

Kig på vandoverfladen under broen, når du ankommer. Se om der er strøm. Svøm ikke ud i stærk strøm, og bad på indersiden, når der er strøm eller store bølger. Svøm ikke udenfor de udlagte bøjer om sommeren – der kan ofte være motorgående både relativt tæt på. Både i havneindløbet og tæt på Vandskiklubbens bro imod nord.

Hop først i Øresund

Du har det personlige armbånd på, når du er her. Du bader i havet eller skyller dig grundigt under bruseren, før du går i sauna, og du har altid et håndklæde omkring dig, når du har smidt tøjet. Du går ikke med sko på barfodsområdet. Du er stilfærdig og omgås andre med respekt.

Spis og drik udendørs

I omklædningsrummet skyller du dig under den kolde bruser, tørrer dig, klæder om, og går ud og ind, og frem og tilbage. Socialt samvær omkring medbragt mad, kaffe og andre drikkevarer foregår udendørs.

Tal pænt og husk dine ting

Du rydder op omkring dig, og tager alt med, når du siger farvel. Du har en sober omgangstone; og du taler åbent om, når noget kan gøres bedre.

Værn om dit og vores fælles Havbad

Det er også dit ansvar, at her er godt at være. Du nyder det kolde gys og den varme sauna, du viser hensyn og udfordrer ikke andres grænser.

Havbadet er dig og os alle sammen !