GENTOFTE KOMMUNE OG NOVAFOS FRARÅDER FORTSAT BADNING OG OPHOLD PÅ VANDET VED SKOVSHOVED HAVBAD

Opdatering på badevandskvaliteten (Uge 22-23)


Gentofte Kommune har sendt nedenstående orientering om reparationsarbejdet på spildevandsledningen.

Evt. spørgsmål hertil, bedes stillet direkte til Gentofte Kommune, Natur og Miljø. Kontakt information findes nederst på siden.


Status på reparationsarbejdet på spildevandsledningen ved Skovshoved Havn

Overdækningen ved spildevandsledningen i området ved samlingen lige ud for kystlinjen er nu gravet fri og oprenset, bl.a. ved hjælp af et graveskib. Sidste klargøring af området foretages på mandag, dvs. i uge 23, med opsætning af en større gravekasse ved samlingen.

Dermed kan der skæres et større mandehul i overdækningen og etableres en prop/barriere i hulrummet mellem udløbsledningen og overdækningen. Dette arbejde forventes at tage til og med uge 25.

Retablering af overdækning ved samlingen i græsarealet mellem pumpestationen og kystlinjen er udført, og hullet i plænen er dækket til.

Du kan finde mere information om undersøgelses- og reparationsarbejderne her:
https://gentofte.dk/fritid/natur-parker-og-strande/badevand/badning-og-vandsport-fraraades-ved-skovshoved-havbad/

Gentofte Kommune fraråder derfor stadig badning, vandsport samt aktiviteter med stor vandkontakt ved Skovshoved Havbad.

Natur og Miljø
Tlf.: 399885 75
E-mail: miljo@gentofte.dk