GENTOFTE KOMMUNE OG NOVAFOS FRARÅDER FORTSAT BADNING OG OPHOLD PÅ VANDET VED SKOVSHOVED HAVBAD

Opdatering på badevandskvaliteten (Uge 16)


Gentofte Kommune har sendt nedenstående orientering om reparationsarbejdet på spildevandsledningen.

Evt. spørgsmål hertil, bedes stillet direkte til Gentofte Kommune, Natur og Miljø. Kontakt information findes nederst på siden.

Uge 16

Samlingen ved den konstaterede utæthed på udløbsledningen er nu tætnet samt sikret med supplerende støbning.

Der blev udført pumpetest tirsdag d. 16. april, som viste, at denne samling er tæt, men den viste desværre samtidig, at der er endnu en utæthed på ledningen. Dykkerne observerede, at der fra landsiden kom vand ud ved inspektionshullet i overdækningen ved den samling, som er placeret ca. midt mellem kystlinjen og træbroen.

Det betyder, at den næste tid bruges på at opspore den ”nye” utætheds nøjagtige placering.

Pumpetesten viste endvidere, at der ikke er nogen indikation af, at der skulle være en utæthed længere ude på ledningen, for enden af overdækningen, på ydersiden af stenmolen. Dykkerne observerede her fint klart vand og rent sand, samt sund bundvegetation. En af metoderne, som bruges til opsporing af den nyligt konstaterede utæthed, er TV-inspektion. Der sendes TV ned på oversiden af ledningen, under overdækningen, da der er passage nu, hvilket muliggør undersøgelse med denne metode.

I kan finde mere information om undersøgelses- og reparationsarbejderne her.

Gentofte Kommune fraråder stadig badning, vandsport samt aktiviteter med stor vandkontakt ved Skovshoved Havbad.

Natur og Miljø
Tlf.: 399885 75
E-mail: miljo@gentofte.dk