GENTOFTE KOMMUNE OG NOVAFOS FRARÅDER FORTSAT BADNING OG OPHOLD PÅ VANDET VED SKOVSHOVED HAVBAD

Ordinær generalforsamling

Havbadets ordinære generalforsamling fandt sted på Skovshoved Hotel, torsdag den 16. november 2023, kl. 19:30.

Traditionen tro bød Havbadet velkommen med en lille servering og et glas vin, øl eller vand i hotellets lounge / pejsestue fra klokken 18:30.

Dagsorden for generalforsamlingen

  1. Valg af dirigent og valg af referent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Aflæggelse og godkendelse af beretning og regnskab
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Behandling af budget, herunder fastsættelse af kontingent for det kommende år
  6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
  7. Eventuelt

Du finder alle relevante dokumenter, så som fuldmagter, forslag, årsrapport, budget, inkl. referatet fra generalforsamlingen og præsentation fra Novafos og Gentofte Kommune.

Som medlem har du onsdag den 18. oktober modtaget invitation til generalforsamlingen på den mail-adresse du har registreret i Havbadets medlemssystem.Tilmeldingsfrist for deltagelse i årets generalforsamling er torsdag den 9. november 2023.