GENTOFTE KOMMUNE OG NOVAFOS FRARÅDER FORTSAT BADNING OG OPHOLD PÅ VANDET VED SKOVSHOVED HAVBAD

Forringet badevandskvalitet ved Skovshoved Havbad


Gentofte Kommune har i går udsendt varsel om forringet badevandskvalitet ved Skovshoved Havbad.

Du kan finde mere information på Gentofte Kommunes hjemmeside.

https://gentofte.dk/om-kommunen/nyheder-og-presse/nyheder/2023-juli/badning-fraraades-ved-skovshoved-havbad/

Bemærk at du altid selv er ansvarlig for at orinetere dig om badevandskvalitet, vind, vejr og strømforhold, når du bader.

Husk at Skovshoved Havbad er en frivillig forening.