GENTOFTE KOMMUNE OG NOVAFOS FRARÅDER FORTSAT BADNING OG OPHOLD PÅ VANDET VED SKOVSHOVED HAVBAD

Forhøjede værdier af bakterier i badevandet


Gentofte Kommune har konstateret forhøjede værdier af bakterier i badevandet ved Skovshoved Havbad og fraråder derfor badning frem til foreløbigt mandag den 3. juli, hvor analyseresultater fra en ny badevandsprøve forventes modtaget.

Gentofte Kommune kender ikke til kilden til forureningen. Der er sat rødt flag på badevand.dk og ved Skovshoved Havbad.

Husk altid at holde dig orienteret om badevandskvaliteten.